Drift av Sibeliusgången

Oliva Omsorg tar från den 1 juni över driften av verksamheten vid Sibeliusgångens Lss-gruppboende från Stockholm stad.