Om oss

Vår Vision
Omsorg i alla led

Vårt uppdrag
Vi ska erbjuda omsorg med hög kvalitet och skapa förutsättningar för människor med beviljad insats enligt SOL eller LSS, att leva ett självständigt liv i samhället utifrån sina behov och förutsättningar.

Vår värdegrund
Omtanke om att resurser skapas och hanteras ansvarsfullt.
Mod att trampa upp nya stigar och att stå upp för våra idéer och våga ompröva beslut
Samverkan med brukare, medarbetare och uppdragsgivare möjliggör gemensamma mål.
Olikhet får plats, värnas om och uppmuntras
Respekt för och vilja att förstå andras och egna behov, perspektiv och beslut
Glädje över förtroendet inspirerar oss att se möjligheter och anta utmaningar

Vår värdegrund syftar till att vara både vägledande och styrande i våra verksamheter. De värdegrunder som finns i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd o service kompletteras med vår egen. En värdegrund ska för Olivia Omsorg leda till samsyn och en kultur där vårt sätt att tänka, bete oss och hur vi ber ser på saker och ting blir tydligt.

Varje verksamhet har en värdegrundsledare som bevakar och lyfter värdegrundsfrågor på bland annat på personalmöten. De ska tillsammans med verksamhetschef och kollegor arbeta fram vad våra värdeord kännetecknar för just sin verksamhet så att den enskilde/ungdomen upplever goda levnadsvillkor, ett gott bemötande och insatser av god kvalitet.

Årsredovisning 2015
Företagsfakta