Du är här

2019-04-05

Hur ser framtidens LSS-boende ut?

Den 22-23 maj hålls konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2019 och Olivia Omsorg deltar med två talare.

- För mig handlar det om de unga brukare som kommer till våra bostäder idag, säger Erika Björkholm, VD på Olivia Omsorg och en av talarna på konferensen. Är våra LSS-verksamheter verkligen optimala för den yngre målgruppen? Jag tror vi behöver utmana den rådande uppfattningen i att alla med utvecklingsstörning ska bo på ett specifikt sätt. Vi får inte tappa flexibiliteten och möjligheten att välja, och då kan inte heller varje bostad se ut på samma sätt.

Behovet av kvalitativa LSS-bostäder är stort i många kommuner vilket får konsekvenser för individens levnadssituation, trivsel och hälsa. Därtill är många bostäder inte anpassade utifrån brukarens behov. Genom att arbeta mer strategiskt och behovsstyrt i utvecklingen av LSS-boende så kan bostäder skapas som är såväl individanpassade och ekonomiskt hållbara.

Konferensen arrangeras av Ability Partner och fokuserar på att lyfta fram de senaste kunskaperna inom området. På temat framtidens behovsanpassade LSS-boende diksuteras även konkreta arbetssätt och erfarenheter kring planering av nya gruppbostäder, servicelägenheter och korttidsboenden.

Fler nyheter