Du är här

2019-05-24

Olivia Omsorg deltar i nationellt arbete för kvalitetssäkring

Sedan våren 2017 deltar Mia Deurell, verksamhetsutvecklare på Olivia Omsorg, med arbetet att ta fram en standard för kvalitetssäkring av LSS-verksamhet, med fokus på särskilt boende för vuxna.

- Nu är vi i sluttampen av vårt arbete, till hösten ska vårt förslag ut på remiss och det är väldigt spännande, säger Mia. Jag är mest nöjd med hur väl vi lyckats lyfta fram brukarperspektivet. Den färdiga standarden tror jag kommer bidra till tydligare krav och ansvarsförhållanden, samt att även utvecklingsarbetet kommer underlättas.

Standarden består kortfattat av ett antal krav, vilka ska komplettera Socialstyrelsens handbok för området. Det var 2016 som arbetet påbörjades och görs på uppdrag av Socialdepartementet. Projektet leds av SIS, Svenska institutet för standarder, en fristående ideell förening med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor. I kommittén för just kvalitetssäkring av LSS-verksamhet deltar sammanlagt 18 organisationer, varav 7 är privata, 5 är idéella och 6 är offentliga.

Fler nyheter