Du är här

Vår organisation

Olivia Omsorg driver idag (2019) 26 LSS-enheter i Stockholm och Uppsala län, 21 av dessa är gruppboenden, 4 är serviceboenden och 1 är daglig verksamhet. Vi har närmare 500 medarbetare på olika nivåer och ansvarar för boendet för sammanlagt omkring 160 brukare.

Organisationskarta