Vår verksamhet

Personal och brukare high fivear

Om Olivia Omsorg

Vi erbjuder omsorg med hög kvalitet och skapar förutsättningar för människor, med beviljad insats enligt LSS, att leva ett självständigt liv i samhället utifrån sina behov och förutsättningar.

Läs mer

Brukare och personal gör något roligt tillsammans

Vi arbetar med genomförandeplanen som verktyg tillsammans med den enskilde och närstående.

Händer håller i händer

Har du ett genuint intresse för att arbeta med att stödja människor till ett stimulerande liv?