Du är här

Om LSS

Målet med insatserna är att den enskilde får möjlighet att leva som andra

Alla har rätt till en plats att kalla hem där man kan ha sitt eget privatliv och egna sociala relationer. Olivias utgångspunkt är att de boende är vuxna kapabla individer som ska få stöd att leva sitt liv i samklang med egna behov, värderingar, intressen, önskemål och förhoppningar. Vi ger den enskilde ett reellt inflytande och förutsättningarna för att kunna delge sin syn på tillvaron. Livet ska vara ett flöde där man hela tiden känner sig trygg och van vid aktiviteter, miljöer och bemötanden.