Du är här

Arbetssätt

Basen i Olivia Omsorgs arbetssätt oavsett verksamhet är vår vision och vår värdegrund.

Med genomförandeplanen som verktyg analyserar vi moment för moment tillsammans med den enskilde och eventuellt närstående och/eller legala företrädare, vilket stöd som behövs och önskas i livets alla delar, hur stödet ska utformas, när det ska ges och av vem.

  • Få möjlighet att växa som människa, tillsammans med andra
  • Ha makten att bestämma över sitt eget liv
  • Bli sedd som person med kunskaper och erfarneheter
  • Respekteras för den man är
  • Ha rättigheter och skyldigheter som vilken medborgare som helst

Alla medarbetare inom Olivia Omsorg har ett genuint intresse för att arbeta med att stödja människor till ett stimulerande liv. Medarbetarna ska kunna ge den enskilde god omsorg, för detta tror vi att arbetsgruppen även måste trivas ihop. De kan då ägna sig åt olika aktiviteter med god behållning för båda parter vilket vi tror främjar verksamheten på lång sikt.