Du är här

Om oss

Olivia Omsorg startades 2002 och har sedan dess bedrivit olika verksamheter inom ramen för LSS. Vi driver idag flertalet LSS-verksamheter, som gruppboenden, serviceboenden, barn och ungdomsboenden och dagliga verksamheter. Vi driver verksamheter både på entreprenad och i egen regi. Våra verksamheter finns bland annat i Stockholm, Uppland, Gävleborg och på Gotland. 

Olivia Omsorg är sedan april 2024 en del av Attendo. Läs mer på www.attendo.se. Ta gärna också del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. 

Olivia Omsorg har omkring 400 medarbetare på olika nivåer och ca 220 brukare och arbetstagare. Oliva Omsorg har kollektivavtal genom Vårdföretagarna enligt Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E).​

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.