Du är här

Viljero Knivsta

Välkommen till Viljero Knivsta - där varje ungdom är unik och värdefull!

Målgrupp

Vi öppnar våra dörrar för barn och ungdomar mellan 11 och 17 år, med en ambition att skapa en trygg och stöttande miljö för dem så länge skolgången pågår. Fokus ligger på individer inom personkrets 1 med stort tillsynsbehov och utmanande beteenden. Hos oss är varje ungdom en viktig del av vår gemenskap och får den individuella omsorg och stöd de behöver för att växa och utvecklas.

Läge

Viljero Knivsta är beläget i Knivsta kommun, som ligger mellan Stockholm och Uppsala. Med bekväma kommunikationer endast 500 meter bort är vi lättillgängliga för både boende och anhöriga. Vår stora villafastighet erbjuder en naturnära omgivning med närhet till hästhagar, vackra promenadvägar och till och med en egen liten hönsgård för våra boendes glädje.

Boendet

Vårt boende är mer än bara en plats att bo på - det är ett hem där varje ungdom kan känna sig trygg och accepterad. Med tre separata delar av fastigheten, var och en med sina egna rum och gemensamma utrymmen, erbjuder vi en intim och personlig atmosfär. De rymliga boenderummen är omsorgsfullt inredda för att möta individuella behov, och det finns möjlighet för anhöriga att sova över och umgås enskilt med sitt barn. I respektive del finns gemensamhetsutrymmen såsom kök, vardagsrum, aktivitetsrum, toalett, tvättstuga samt ett stort uterum. Boendet har totalt fem platser; på den vänstra sidan finns tre boenderum med närliggande jourrum, i den högra delen finns två boenderum med möjlighet till närliggande jourrum. 

Aktiviteter

Vårt stora uterum är perfekt för både lek och avkoppling. Fastighetens tomt är stor vilket gör det möjligt att både ha gemensamma, avgränsade eller enskilda fritidsaktiviteter. Dessutom har vi en egen buss som möjliggör en mängd olika fritidsaktiviteter, allt för att skapa en meningsfull vardag för våra boende. Det möjliggör en variation av fritidsaktiviteter utifrån den enskildes behov. 

Metoder

På Viljero Knivsta arbetar vi med beprövade metoder såsom lågaffektivt bemötande och Tillämpad Beteende Analys (TBA), för att säkerställa att varje individ får det stöd och den vägledning de behöver. Vår personal är välutbildad och har gedigen erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp, och vi strävar alltid efter att skapa en inkluderande och respektfull miljö där varje ungdom kan blomstra.

Kompetens

Vår personalgrupp består av engagerade och kompetenta medarbetare med olika bakgrund och expertis, inklusive socionomer, beteendevetare, undersköterskor och socialpedagoger med specialpedagogisk utbildning. Vi talar flera språk för att säkerställa en smidig kommunikation och en känsla av tillhörighet för alla våra boende.

Välj Viljero Knivsta för en varm och stöttande miljö där varje ungdom får möjlighet att växa, lära och trivas. Kontakta oss idag för mer information och placeringsrådgivning!

 

Adress till verksamheten: 
Karlsgård 34
741 90  Knivsta