Du är här

Gruppboenden

Alla som bor i en gruppbostad som Olivia Omsorg driver ska veta och känna att gruppbostaden är deras hem där de har rätt till eget privatliv och egna sociala relationer.

En gruppbostad är till för dig som har ett mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där personal behöver vara tillgänglig dygnet runt. Gruppbostaden skapar då en möjlighet för dig med behov av mycket stöd att få bo i egen lägenhet.

En gruppbostad består av de boendes egna lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Alla gemensamma utrymmen är till för att de boende ska kunna umgås, men de boende bestämmer alltid själva hur mycket de vill vistas i de gemensamma utrymmena. På Olivia Omsorgs boenden beslutar de boende tillsammans om vilka regler som gäller i det gemensamma utrymmet. Den enskilde bestämmer allt i den egna lägenheten exempelvis; hur bostaden ska inredas och när dörren ska vara stängd, vem som får komma på besök och sysselsättning.