Du är här

Serviceboenden

Alla som bor i en servicebostad som Olivia Omsorg driver ska veta och känna att boendet är deras hem där de har rätt till eget privatliv och egna sociala relationer.

Servicebostaden är till för dig som vill ha en lösning mittemellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Här ges också stöd dygnet runt utifrån just ditt behov och önskemål av en fast personalgrupp. Nära bostaden finns även gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad. De som bor på Olivia Omsorgs boenden bestämmer själva hur mycket de vill vistas i de gemensamma utrymmena och beslutar tillsammans om vilka regler som gäller där. Du bestämmer allt i den egna lägenheten exempelvis; hur bostaden ska inredas och när dörren ska vara stängd, vem som får komma på besök och sysselsättning.