Du är här

Nyheter

2022-03-31

LSS Storvreta har öppnat

LSS Storvreta har 6 platser. Verksamheten är belägen i ett villaområde i de bortre delarna av Storvreta utanför Uppsala. Målgruppen är vuxna personkrets 1 LSS 9:9, personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med inriktning samsjuklighet/psykiatrisk tilläggsdiagnos och omvårdnadsbehov.